Piirtämiäni graafisia muotokuvia. Teen muotokuvia sekä omaksi ilokseni että tilauksesta. Ylimpänä omakuva.